Banner
Show/Hide Toggle
 
شرکت ارتباطات دابا
شرکت ارتباطات دابا شرکت ارتباطات دابا
شرکت ارتباطات دابا
شرکت ارتباطات دابا
 
دشمنان من سه دسته اند : گروهي قويتر و گروهي هم وزن و دسته اي از من ضعيفتر و كوچكترند- طرفيت با گروه اول از طريق عقل خارج و موجب اضمحلال قطعي است با جماعت دوم تا جان دارم خواهم جنگيد , اما گروه سوم را ولو باالتماس وتملق با دوستي و محبت رام خوهم ساخت چه طرفيت با دشمن كوچك و خصم ضعيف از مقام و حيثيت انسان در انظار مردم مي كاهد و در صفحات تاريخ شخص را پست و ناچيز مي سازد
 
 
شرکت ارتباطات دابا
 
شرکت ارتباطات دابا صفحه اصلی arrow نگاه حرفه ای شرکت ارتباطات دابا
نگاه حرفه ای
نام سایت مورد نظر # تعداد لینکها
IT 50
Linux and Unix 50
پايگاه هاي داده 50
JAVA and J2EE 50
CSS and JavaScript 50
PHP 50
 
  • نگاه حرفه ای   (6)
شرکت ارتباطات دابا

نظر سنجی

کدام تکنولوژی را می‌پسندید؟
 
شرکت ارتباطات دابا